prawo

Błąd medyczny w czasach pandemii

Czas epidemii COVID-19 to trudny czas dla wszystkich. Niedobory kadrowe , dłuższe niż standardowo dyżury pracowników medycznych, wpływają na szybsze tempo pracy i większe zmęczenie wśród personelu medycznego. Poprzez to pojawia się większe ryzyko popełnienia błędów medycznych. Definicję błędu medycznego można wysunąć z treści art. 4 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którym lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu ...

Kredyty „frankowe” – powoli kształtuje się linia orzecznicza

W umowach kredytowych powiązanych z kursem franka szwajcarskiego zaobserwować można wręcz nagminne stosowanie przez banki tzw. klauzul niedozwolonych, tj. klauzul rażąco naruszających interesy konsumentów. Klauzule te przede wszystkim dotyczą wypłaty kwoty kredytu po kursie kupna franka szwajcarskiego ustalanym w sposób dowolny przez bank oraz określania wysokości comiesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych po kursie sprzedaży również pochodzącym z tabeli kursowej banku. Fakt zawarcia przez ...

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie

Zgodnie z treścią art. 552 § 4 k.p.k. odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje w wypadku niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania. Niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie. Jak wskazują przedstawiciele doktryny, „niewątpliwa niesłuszność” tymczasowego aresztowania przejawia się w trzech postaciach: 1) gdy było ono zastosowane z obrazą przepisów rozdziału 28 kodeksu postępowania karnego niezależnie od rodzaju wydanego ...