prawo

Wielki sukces obrońców

W dniu 26 kwietnia 2013 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie uniewinnił Mirosława Wądołowskiego burmistrza Helu od wszelkich zarzutów korupcyjnych. Sąd podzielił argumenty obrońców burmistrza - adwokatów Tomasza Kopoczyńskiego, Jarosława Warylewskiego i Jacka Potulskiego co do bezprawności działań CBA. Sąd wskazał, że nigdy po stronie M. Wądołowskiego nie doszło do żądania czy nawet oczekiwania łapówki. W pełni przyjęto argumenty obrony, że akcja specjalna prowadzona wobec burmistrza Helu już na jej starcie....

Wybrane aspekty problematyki używania oznaczenia „klinika” w nazwie przedsiębiorstwa

Wykorzystanie w obrocie gospodarczym nazwy „klinika” ogranicza ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, tj.), zwana dalej: „u.d.l.” Z art. 89 ust. 6 u.d.l. wynika bowiem, iż: „oznaczenia "klinika" albo "kliniczny" oraz "uniwersytecki" mogą używać wyłącznie udostępniający oraz jednostki organizacyjne udostępnione w trybie ust. 2 i 3...

Sukces Kancelarii przed Krajową Izbą Odwoławczą

W dniu 13 marca 2013 r. radca prawny Michał Glazik reprezentował klienta Kancelarii na rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą. Oferta klienta Kancelarii złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została wcześniej wybrana przez zamawiającego jako oferta najkorzystniejsza. Inny wykonawca ubiegający się o udzielenie tego zamówienia wniósł odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej...