Kuba Snopek

Kuba Snopek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Cykl poświęcony najciekawszym zjawiskom współczesnej architektury i jej kontekstom zakończyło spotkanie z Kubą Snopkiem – urbanistą i badaczem architektury, absolwentem Politechniki Wrocławskiej i moskiewskiego Instytutu „Strelka”, autorem licznych wystaw i publikacji, współautorem projektu „Architektura VII dnia”. I to właśnie o tym projekcie opowiedział nasz gość, omawiając powojenną architekturę sakralną w Polsce. Założeniem tego projektu było unikanie wartościowania i niewchodzenie w sferę polityki czy ekonomii przy jednoczesnym skupieniu się na aspekcie prawnym i ilościowym. Dowiedzieliśmy się zatem o tym, czego możemy nauczyć się na podstawie liczby budowanych kościołów, a także – jaki wpływ na budownictwo kościelne miał Sobór Watykański II. Kuba Snopek podkreślił różnorodność świątyń posoborowych, jak również rolę Kościoła jako inwestora i katalizatora przemian w architekturze. Najważniejsze tendencje w architekturze sakralnej ostatnich dekad zilustrowały opowieści o budowie kościołów w Kaliszu, Świdniku, Wrocławiu, Nowej Hucie czy Toruniu.