Mateusz Halawa

Mateusz Halawa

 

MateuszHalawa2

MateuszHalawa3

MateuszHalawa4

 MateuszHalawa5

 MateuszHalawa6

 MateuszHalawa7

 MateuszHalawa8

 MateuszHalawa9

 MateuszHalawa10

 MateuszHalawa11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Trzecim gościem w cyklu Grzegorza Piątka nie był architekt ani urbanista, lecz etnograf. Mateusz Halawa – pracownik Max Planck Partner Group for the Sociology of Economic Life w IFiS PAN oraz School of Form w Poznaniu, doktorant The New School for Social Research w Nowym Jorku – opowiedział w Sopocie o kredycie hipotecznym właśnie w perspektywie etnograficznej, antropologicznej i socjologicznej. Mateusz Halawa przekonał publiczność do znaczącej roli antropologii w wyjaśnianiu rzeczywistości ekonomicznej, a także do tego, że ukrytym składnikiem przestrzeni są relacje pieniężne. Po przedstawieniu nowych dyscyplin, jakimi są socjologia ekonomiczna czy też etnografia życia gospodarczego, nasz gość zwrócił uwagę na specyficzny status kredytu hipotecznego w Polsce – gdzie jest on nowością. Zwrócił też uwagę na istotne przesunięcie w funkcjonowaniu społeczeństwa, polegające na przejściu od konfliktu praca / kapitał do opozycji wierzyciel / dłużnik. Mateusz Halawa pokazał również, jakie zastosowanie w analizie „finansjalizacji życia codziennego” mogą mieć kategorie kulturoznawcze, takie choćby jak Bachtinowski „chronotop”.