Marek Troszyński

Marek Troszyński

 

MarekTroszynski2

MarekTroszynski3

MarekTroszynski4

 MarekTroszynski5

 MarekTroszynski6

 MarekTroszynski7

 MarekTroszynski8

 MarekTroszynski9

 MarekTroszynski10

 MarekTroszynski11

 MarekTroszynski12

 MarekTroszynski13

 MarekTroszynski14

 MarekTroszynski15

 MarekTroszynski16

 MarekTroszynski17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gościem drugiego spotkania z cyklu o romantycznych szamanach był profesor Marek Troszyński – pracownik IBL PAN, wykładowca na wydziale „Artes Liberales” UW oraz na wydziale humanistycznym UKSW, wybitny znawca twórczości Juliusza Słowackiego, autor książek Austeria „Pod Królem-Duchem” i Słowacki. Poza kanonem. Profesor Troszyński wygłosił wykład zatytułowany „Nigdy z królami?... Królewskie alianse Republikanina z Ducha”. Jednym z podstawowych założeń tego wystąpienia, rozpoczętego efektowną prezentacją przypominającą najważniejsze fakty z życia Słowackiego, było ukazanie autora Kordiana jako trickstera – kogoś, kto wprowadza twórczy zamęt, to igra z sacrum, kwestionuje i niepokoi. Doskonale widać to na przykładzie „królewskich” dramatów Słowackiego, będących niezwykle kreatywną wariacją na szekspirowskie tematy, a także pozwalających odczytać polityczne koncepcje autora. Do podobnych interpretacji zachęca też niedokończony poemat Król-Duch – przykład poezji totalnej, eksplorującej granice literatury i filozofii, a także historii, odczytywanej przez Słowackiego w kategoriach metafizycznej gry niepojętych sił. Do obserwacji Marka Troszyńskiego gospodarz cyklu, Krzysztof Rutkowski, dodał własną interpretację Kordiana, zwracając między innymi uwagę na inicjacyjny, rytualny wymiar tej opowieści.