Andrzej Kasperek

Andrzej Kasperek

 

AndrzejKasperek2

AndrzejKasperek3

AndrzejKasperek4

 AndrzejKasperek5

 AndrzejKasperek6

 AndrzejKasperek7

 AndrzejKasperek8

 AndrzejKasperek9

 AndrzejKasperek10

 AndrzejKasperek11

 AndrzejKasperek12

 AndrzejKasperek13

 AndrzejKasperek14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Częsty gość naszych spotkań wystąpił tym razem po przeciwnej stronie sali: drugim prelegentem zaproszonym przez profesor Małgorzatę Czermińską w cyklu o ekfrazie był doktor Andrzej Kasperek − pisarz, nauczyciel, eseista, jeden z założycieli Niezależnego Zrzeszenia Studentów, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, autor książek: Galeria Jacka Kaczmarskiego. Skrzydło wschodnie (2013), Back in the DDR i inne opowiadania (2010, debiut pisarski nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii proza) oraz Koronczarka. Nowe opowiadania (2013).

   Choć Andrzej Kasperek skupił się tylko na jednym obrazie − Szulerach Caravaggia − i jednej opartej na tym płótnie piosence − autorstwa Jacka Kaczmarskiego – kontekstualizując te utwory dokonał bogatej prezentacji motywu szulerów w sztuce, od starożytności do czasów współczesnych. Wcześniej jednak przedstawił biografię Caravaggia, barokowego peintre maudit, jak również ikonograficzne odczytania samych Szulerów. W centrum rozważań doktora Kasperka stał jednak Jacek Kaczmarski, jego ekfrazy i ogólniej – jego postawa wobec obrazów, którą nasz Gość ukazał jako namiętną i analityczną zarazem, opartą na przekonaniu, że obraz jest znakomitym sposobem mówienia o człowieku.