Stefan Chwin

StefanChwin1

 

StefanChwin2

StefanChwin3

StefanChwin4

 StefanChwin5

 StefanChwin6

 StefanChwin7

 StefanChwin8

 StefanChwin9

 StefanChwin10

 StefanChwin11

 StefanChwin12

 StefanChwin13

 StefanChwin14

 StefanChwin15

 StefanChwin16

 StefanChwin17

 StefanChwin18

 StefanChwin19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   29 maja 2015 roku odbyło się trzecie spotkanie z cyklu „Istnienie i grzech”. Tym razem Stanisław Rosiek zaprosił żywą legendę gdańskiej literatury, profesora Stefana Chwina. Wybitny prozaik, eseista, historyk i krytyk literatury jest autorem licznych, wielokrotnie nagradzanych książek, w tym jednej, która w szczególny sposób pozwiązana jest z wiosennym cyklem spotkań: Samobójstwo i „grzech istnienia”.

   W ramach wykładu profesor Chwin odczytał fragmenty tej właśnie publikacji, kładąc akcent na spór świętego Augustyna z manichejczykami. Aby ukazać istotność owego sporu, przedstawił gnostyczną koncepcję życia jako grzechu oraz jej rozmaite echa w późniejszych epokach. Szczególnie ważne w tym świetle okazały się romantyczne rozważania o samobójstwie, powieści Fiodora Dostojewskiego, psychoanaliza Freudowska, a także przedstawiciele literatury powojennej, tacy jak Emil Cioran czy Samuel Beckett. Wśród filozoficznych koncepcji – tak manichejskich, jak i nowożytnych – autor Hanemanna skupił się między innymi na „idei nieskończonej ranliwości świata”, rytuałach wyzwalającej śmierci, ale też na wegetarianizmie gnostyków i kontrowersjach obejmujących problematykę ziemskiego łańcucha pokarmowego: tematu, jak się okazało, również ściśle powiązanego z przekonaniem o „grzechu istnienia”.