Iwona Kurz

IwonaKurz

 

IwonaKurz2

IwonaKurz3

IwonaKurz4

 IwonaKurz5

 IwonaKurz6

 IwonaKurz7

 IwonaKurz8

 IwonaKurz9

 IwonaKurz10

 IwonaKurz11

 IwonaKurz12

 IwonaKurz13

 IwonaKurz14

 IwonaKurz15

 IwonaKurz16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Pierwszą gościnią cyklu „Jak działa współczesność” była Iwona Kurz - historyczka kultury polskiej, badaczka kultury wizualnej, filmoznawczyni, dyrektorka Instytutu Kultury Polskiej UW, autorka książki Twarze w tłumie, współautorka Obyczajów polskich. Wiek XX w krótkich hasłach oraz dwutomowej pracy Kultura wizualna w Polsce (2017). W rozmowie z gospodynią cyklu, Zofią Król, zatytułowanej „Obrazy i patrzenia. Kultura wizualna w Polsce”, opowiedziała o ścisłym związku obrazu i nowoczesności, opisanym choćby przez Waltera Benjamina (powielanie obrazów) Karola Marksa (towar jako fetysz-obraz) czy Guy Deborda (społeczeństwo spektaklu). W ewolucji wiodącej od „być” przez „mieć” do „wyglądać” obraz stał się podstawowym środkiem komunikacji. Powracając do pracy Kultura wizualna w Polsce, Iwona Kurz wyjaśniła funkcjonowanie obrazu jako wydarzenia oraz przywołała specyficzne dla naszej kultury elementy, jak monidło, melodramat, pałac, bilbord i podróbka. Odniosła się również do problemów polskiej przestrzeni publicznej oraz do obrazów w mediach społecznościowych, które jej zdaniem ograniczają się najczęściej do zajmowania stanowiska i są zanadto przesycone emocjonalnością.