poczatki elblagaGrażyna Nawrolska
Początki Elbląga w świetle źródeł archeologicznych


   Książka stanowi pierwsze ujęcie dziejów najstarszego miasta Elbląga, omawiające obszernie tak istotne zagadnienia, jak proces lokacji, kształtowanie się przestrzeni miejskiej, gospodarka, kultura duchowa i „problem krzyżacki”.


   Udało się też autorce nie popaść w nadmierną „materiałowość” przy omawianiu źródeł ruchomych i słusznie potraktowała je głównie jako środek do osiągnięcia celu, a nie cel sam w sobie. […]


    Udało się Autorce zaprezentować spójny obraz miasta. Duzym walorem jest także uwzględnienie sporej literatury obcojęzycznej, co przy „otwartości” miasta hanzeatyckiego ma niebagatelny walor.Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Krzysztofa Wachowskiego