PowracajacaPrzeszloscGrażyna Nawrolska
Powracająca przeszłość Starego Miasta w Elblągu


Dr Grażyna Nawrolska od początku uczestniczyła w wykopaliskach na terenie Elbląga i podjęła się syntetycznego opracowania dotychczasowych wyników. Nie ogranicza się tylko do przedstawienia materiału archeologicznego, lecz łączy go z informacjami ze źródeł pisanych i wynikami badań specjalistycznych. Praca prezentuje bardzo bogaty materiał źródłowy, także w rozbudowanej formie ilustracyjnej, niezwykle istotny dla badań nad historią Elbląga i miast hanzeatyckich w średniowieczu.(z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Romana Czai)

 


Na wysoką jakość opracowania wpłynęło bardzo dobre przygotowanie Autorki do realizacji podjętego dzieła, właściwe zrozumienie metody archeologii historycznej, bardzo dobra znajomość europejskiej literatury przedmiotu oraz właściwe jej wykorzystanie [...]. Poszczególne wątki pracy mają mocno zaznaczony charakter autorski. Są wynikiem przemyśleń zebranych w trakcie wielu lat archeologicznych badań w Elblągu [...]. Otwartość tekstu sprawia, że skorzystają z niej także przedstawiciele innych dyscyplin...(z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Jerzego Piekalskiego)