Grzegorz Jankowicz

Grzegorz Jankowicz

 

GrzegorzJankowicz2

GrzegorzJankowicz3

GrzegorzJankowicz4

 GrzegorzJankowicz5

 GrzegorzJankowicz6

 GrzegorzJankowicz7

 GrzegorzJankowicz8

 GrzegorzJankowicz9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Zwieńczeniem cyklu opracowanego przez Grzegorza Jankowicza był wykład samego pomysłodawcy, zatytułowany „Nadzieja radykalna. Jak zachować swoją formę życia”. Nasz Gość i zarazem gospodarz cyklu − filozof literatury, krytyk i tłumacz w jednej osobie, pracownik Centre for Advanced Studies in the Humanities UJ, dyrektor wykonawczy Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. Josepha Conrada, autor książek: Gombrowicz – Loading. Esej o formie życia, Uchodźcy z ziemi Ulro oraz książek – rozmów z pisarzami: Po co jest sztuka? i Cmono – odwołał się na wstępie do etymologii słowa „nadzieja”, przywołując jego zapomniane sensy, które ożywił w swojej refleksji osnutej wokół książki Jonathana Leara Nadzieja radykalna. Praca ta, opowiadająca historię plemienia Wron, jest też opowieścią o końcu pewnych form życia. Remedium na ten proces ma być właśnie niosąca nadzieję opowieść poety, rozumiana jako tworzenie warunków możliwości czy też tworzenie znaczeń. Chodzi o nadzieję na ponowne ożycie: jeszcze nieokreślone, bezforemne. Dlatego też Grzegorz Jankowicz od Dukajowego „nadziejowania” woli jednak nadzieję zewnętrzną wobec podmiotu, który porównał do łucznika – muszącego trafić w cel, czasem jednak chybiającego.