Andrzej Mencwel

Andrzej Mencwel

 

AndrzejMencwel2

AndrzejMencwel3

AndrzejMencwel4

 AndrzejMencwel5

 AndrzejMencwel6

 AndrzejMencwel7

 AndrzejMencwel8

 AndrzejMencwel9

 AndrzejMencwel10

 AndrzejMencwel11

 AndrzejMencwel12

 AndrzejMencwel13

 AndrzejMencwel14

 AndrzejMencwel15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Swojego pierwszego gościa w cyklu „(NIE-) POWROTY” profesor Robert Traba przedstawiał długo i z przejęciem. Nie bez przyczyny, gdyż wykład wygłosił profesor Andrzej Mencwel – twórca polskiego kulturoznawstwa, wybitny historyk, antropolog kultury i polonista, założyciel Instytutu Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Autor książki Stanisław Brzozowski. Kształtowanie myśli krytycznej zaproponował wystąpienie na temat „Wszyscy jesteśmy emigrantami. Osobliwości autowizerunku Polaka po 1945 roku”.

   Wypowiedź Profesora zaczęła się od rysu osobistego, który powracał zresztą w całej opowieści: od migracji rodziców z Rawicza do Tarnobrzegu – jednej z milionów wojennych i powojennych ucieczek i przeprowadzek, które tak silnie naznaczyły polską mentalność, a którym wciąż niewiele miejsca poświęca się w oficjalnej historii. To te indywidualne losy – przekonywał Profesor – ukształtowały nasz sposób bycia w świecie i to one składają się na złożone ogólne procesy społeczne. Nędza przedwojennej wsi, migracja ze wsi do miast, przejście od społeczeństwa stanowego do klasowego, problem upaństwowienia i reprywatyzacji, zmiany technologiczne, zanik rodziny wielopokoleniowej – takim między innymi zjawiskom poświęcił swój wykład profesor Mencwel, otwierając przestrzeń do dyskusji. Ta zaś przeniosła się płynnie na problem pamięci, w tym w szczególności na mechanizmy pamięci zbiorowej, gdzie profesorowi Mencwelowi dzielnie wtórował niezastąpiony w takich kwestiach Robert Traba.