Robert Traba

Robert Traba

 

RobertTraba2

RobertTraba3

RobertTraba4

 RobertTraba5

 RobertTraba6

 RobertTraba7

 RobertTraba8

 RobertTraba9

 RobertTraba10

 RobertTraba11

 RobertTraba12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Jesienny cykl „(NIE-) POWROTY. Inne opowieści o historii Polski” rozpoczął profesor Robert Traba - historyk, kulturoznawca, dyrektor Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie i profesor honorowy na Freie Universität w Berlinie, redaktor czasopisma „Borussia”, członek Zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, współprzewodniczący Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej, wiceprzewodniczący Międzynarodowej Rady Fundacji Topografia Terroru.

   Profesor Traba, jako współtwórca i prowadzący serię spotkań, których tematyka skupiać się będzie na historii Polski po II Wojnie Światowej, w szczególności na losach Polaków (nie-) powracających do swoich domów i znanego im sprzed wojny świata, wprowadził uczestników spotkania w złożoność problemu przedstawiając nie tylko fakty historyczne, ale i dokonując ich wnikliwej oceny. Argumentując wybór tematu cyklu, Pan Profesor podkreślił, że temat wielkiej migracji na tzw. „ziemie odzyskane” nie był nigdy przedmiotem dyskusji publicznej i przez lata obrósł mitami oraz niedopowiedzeniami. Konkluzją spotkania, była wypracowana podczas wspólnej dyskusji teza, że tak wielkich tematów historycznych jak przesiedlenie ludności na „ziemie odzyskane” nie można oceniać przez pryzmat jej twórców i ówczesnej władzy, bo historia nigdy nie maluje się w czarnych i białych barwach.