Adam Zagajewski

AdamZagajewski1

 

AdamZagajewski2

AdamZagajewski3

AdamZagajewski4

 AdamZagajewski5

 AdamZagajewski6

 AdamZagajewski7

 AdamZagajewski8

 AdamZagajewski9

 AdamZagajewski10

 AdamZagajewski11

 AdamZagajewski12

 AdamZagajewski13

 AdamZagajewski14

 AdamZagajewski15

 AdamZagajewski16

 AdamZagajewski17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Pierwszym spotkaniem z cyklu O Europie i jej kłopotach była rozmowa inicjatora całej sesji, Piotra Kłoczowskiego, z jednym z najwybitniejszych i najbardziej cenionych w świecie polskich poetów, laureatem Neustadt Prize oraz Europejskiej Nagrody Poetyckiej, wykładowcą na University of Chicago, Adamem Zagajewskim. Tytuł spotkania zaczerpnięty został z wiersza Czesława Miłosza Elegia dla N.N.: „A serce nie umiera kiedy, zdawałoby się, powinno”.

   Spotkanie podzielone było na trzy części. Pierwsza to obszerne wprowadzenie, w trakcie którego Piotr Kłoczowski przedstawił ideę całego cyklu oraz sylwetkę i twórczość Adama Zagajewskiego, podkreślając jego trudne do przecenienia znaczenie, nie tylko dla polskiej poezji, lecz także dla całej współczesności. Część drugą stanowiła przenikliwa interpretacja wiersza, z którego cytat znalazł się w tytule spotkania. Adam Zagajewski uczynił z utworu Miłosza punkt wyjścia dla filozoficznych rozważań nad kondycją ludzką, upatrując w autorze Pieska przydrożnego postaci, która skupia w sobie zarówno przebogatą tradycję kulturową, jak i losy dwudziestowiecznego Europejczyka. Ta uważna lektura poety przez innego poetę uświadomiła słuchaczom, jak wiele kryć się może w oszczędnych w wyrazie wersach, a także stanowiła preludium do kolejnej lektury – tym razem wierszy Adama Zagajewskiego czytanych przez niego samego. Ten autorski wybór okraszony był komentarzami naszego Gościa, który, wyjaśniając kontekst niektórych utworów, dał publiczności dostęp do osobistego czy wręcz intymnego podłoża swojej poezji, potwierdzając słowa Piotra Kłoczowskiego o absolutnie wyjątkowej roli poezji w odczytywaniu otaczającego świata.