Aleksander Smolar

AleksanderSmolar1

 

AleksanderSmolar2

AleksanderSmolar3

AleksanderSmolar4

 AleksanderSmolar5

 AleksanderSmolar6

 AleksanderSmolar7

 AleksanderSmolar8

 AleksanderSmolar9

 AleksanderSmolar10

 AleksanderSmolar11

 AleksanderSmolar12

 AleksanderSmolar13

 AleksanderSmolar14

 AleksanderSmolar15

 AleksanderSmolar16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Czwarte – przedostatnie, ale ostatnie przed przerwą wakacyjną – spotkanie z cyklu O Europie i jej kłopotach odbyło się 5 czerwca 2014 roku w Sali Konferencyjnej Chipolbroku. Niecałe dwa tygodnie po wyborach prezydenckich na Ukrainie komentarz do tego i innych europejskich wydarzeń wygłosił wybitny publicysta, politolog, dyrektor Fundacji im. Stefana Batorego, profesor Aleksander Smolar.

   Wykład Profesora, zatytułowany Europa i Ukraina. Czerwiec 2014, był przenikliwą analizą obecnej sytuacji politycznej w Europie – analizą przeprowadzoną w szerokim kontekście ekonomicznym, historycznym i geopolitycznym. Na wstępie nasz Gość, na prośbę organizatora cyklu Piotra Kłoczowskiego, odniósł się do wizyty Baracka Obamy w Polsce, podkreślając jej przede wszystkim symboliczny wymiar. Główną część wykładu zajął komentarz do najbardziej palącego problemu, jakim jest sytuacja na Ukrainie, postawa Rosji i perspektywy dalszego ciągu tego napięcia. Profesor Smolar przedstawił kwestię ukraińską na bogatym tle, obejmującym kluczowe czynniki gospodarcze, lecz również atmosferę psychospołeczną i elementy ideologii. Profesor położył akcent na wzajemne powiązania odległych, zdawałoby się niekiedy, problemów i zalecił dalece idącą powściągliwość, jeśli chodzi o przewidywanie przyszłości kontynentu. Szkodę przynoszą zarówno paniczne reakcje, jak i bierny optymizm, cechujący sporą część europejskiego społeczeństwa. Obowiązkiem współczesnego Europejczyka jest bowiem czynna troska o pomysłowy wynalazek, jakim jest Unia Europejska – twór budzący kontrowersje, lecz od kilkudziesięciu lat skutecznie oddalający widmo wojny w Europie poprzez uczynienie jej gospodarczo irracjonalną.