Karol Modzelewski

Karol Modzelewski

 

KarolModzelewski2

KarolModzelewski3

KarolModzelewski4

 KarolModzelewski5

 KarolModzelewski6

 KarolModzelewski7

 KarolModzelewski8

 KarolModzelewski9

 KarolModzelewski10

 KarolModzelewski11

 KarolModzelewski12

 KarolModzelewski13

 KarolModzelewski14

 KarolModzelewski15

 KarolModzelewski16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Trudno sobie wymarzyć znamienitsze otwarcie nowego sezonu „TeKi refleksji” niż to, które odbyło się 16 września 2014 roku. Dość powiedzieć, że gościem Kancelarii był profesor Karol Modzelewski – historyk, mediewista, profesor w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, współtwórca i działacz Solidarności, były senator RP, autor takich dzieł, jak tłumaczona na wiele języków Barbarzyńska Europa czy nominowana do Nagrody Nike autobiografia Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca.

   Spotkanie z Profesorem było jednocześnie piątym wykładem w ramach cyklu „O Europie i jej kłopotach”, zatytułowanym „Zajeździmy kobyłę historii. Rok 2014”. Zgodnie ze zwyczajem, spotkanie zaczęło się od wprowadzenia autorstwa Piotra Kłoczowskiego, który zarysował sylwetkę Karola Modzelewskiego, jak również plan wykładu, podzielonego – jak się okazało – na trzy części.

   W pierwszej Profesor zaprezentował główne idee swojej rozprawy Barbarzyńska Europa, która proponuje nową interpretację historii Europy, dokonaną przez pryzmat tak zwanego długiego trwania. Na przykładzie pogańskiego rytuału i jego trwałości czy też powrotów i powszechności w świecie „cywilizowanym” mieliśmy więc okazję przekonać się o nie tylko judeochrześcijańskich korzeniach współczesnego Zachodu.

   Część druga poświęcona była historii Polski Ludowej, czyli PRL-u. Tu również profesor Modzelewski idzie wbrew obiegowym opiniom, pokazując nieoczywisty bilans tego okresu. Zaproponowany przez Profesora syntetyczny obraz epoki zwieńczyła refleksja nad etosem Solidarności, określonej jako „nieślubne dziecko socjalizmu i Kościoła Katolickiego”.

   Trzecia odsłona wykładu dotyczyła współczesnej sytuacji na Ukrainie. Nasz Gość wytrwale podkreślał, że powinnością historyka jest przede wszystkim rozumienie: stąd jego próba zrozumienia działań Putina i szerzej – sytuacji w Rosji i w państwach, które wyłoniły się po rozpadzie Związku Radzieckiego. Potrzeba dialogu, którą postuluje Profesor, ma na celu uniknięcie rodzącej się czy też powracającej rusofobii, którą wykorzenić – jak pokazuje historia – może być bardzo trudno.