Andrzej Nowak

AndrzejNowak027wbw

 

AndrzejNowak002wbw

AndrzejNowak007wbw

AndrzejNowak009wbw

 AndrzejNowak011wbw

 AndrzejNowak012wbw

 AndrzejNowak024wbw

 AndrzejNowak029wbw

 AndrzejNowak031wbw

 AndrzejNowak039wbw

 AndrzejNowak045wbw

 AndrzejNowak047wbw

 AndrzejNowak050wbw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Spotkanie z drugim gościem profesora Edmunda Kizika doskonale odpowiadało tytułowi całego cyklu: Po co nam historia? Rozmowa dotyczyła bowiem Historii w wychowaniu współczesnych Polaków: taki bowiem temat zaproponował prof. dr hab. Andrzej Nowak – wybitny historyk i publicysta polityczny, kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie Jagiellońskim i profesor w Instytucie Historii PAN. Profesor Nowak znaczną część swojej wypowiedzi poświęcił stosunkom polsko-rosyjskim, które stoją w pierwszym szeregu jego zainteresowań naukowych. Przypomniał słuchaczom stalinowski czas wielkiego terroru, podkreślając fakt, że ludobójstwo to wymierzone było w dużej mierze w Polaków. Profesor Nowak za jedną z podstawowych powinności polityka uważa bowiem upominanie się o sprawiedliwe relacjonowanie historii, wbrew zasadom politycznej poprawności, na którą – jego zdaniem – nie powinno być miejsca w nauce, jaką jest historia. Na wątpliwość profesora Kizika dotyczącą zaangażowania historyka w spory polityczne, nasz Gość odpowiedział, że historyk nie może przechodzić obojętnie obok prób politycznej właśnie manipulacji historią, takich jak choćby zrównywanie ofiar poniesionych przez Polskę i Austrię w czasie drugiej wojny światowej. Dzięki mistrzowskiemu wykładowi profesora Nowaka i wzorowo poprowadzonej przez profesora Kizika dyskusji 13 marca 2013 roku słuchacze cyklu mieli więc okazję uczestniczyć w żywej, aktualnej i rzetelnej debacie historycznej.