Opinia ekspercka o hodowli zwierząt futerkowych i uboju rytualnym

 

      Prof. Artur Nowak-Far został poproszony przez Senat RP o opracowanie jednej z eksperckich opinii dotyczącej projektu Ustawy o ochronie zwierząt. Jego ekspertyza dotyczyła oceny skutków proponowanej regulacji, a także wskazania rozwiązań w innych państwach, które dotyczą ograniczenia hodowli zwierząt futerkowych, rekompensat wypłacanych hodowcom, a także międzynarodowych regulacji uboju rytualnego zwierząt.

 

      Więcej informacji na temat opinii i ekspertyz w pliku PDF

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/5624/plik/oe-311__do_publikacji.pdf