przedsiębiorcy

Przedsiębiorcom oferujemy pomoc prawną w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności:

 

 • stałą, bieżącą obsługę działalności gospodarczej, w ramach której koordynujemy i współtworzymy kulturę prawną przedsiębiorstwa poprzez:
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych
 • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych
 • sporządzanie umów
 • tworzenie dokumentów i aktów prawa wewnętrznego
 • udział w negocjacjach
 • pomoc prawną w zakresie zamówień publicznych
 • obsługę wierzytelności
 • pomoc prawną w rozpoczęciu i zakończeniu działalności gospodarczej
 • obsługę prawną inwestycji
 • audyty prawne
 • reprezentację w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych