prawo

Sąd Najwyższy przesądził jak rozliczać nieważną umowę kredytu – teoria dwóch kondykcji nad teorią salda

W sądach powszechnych coraz częściej pada pytanie nie o to czy klauzule indeksacyjne zawarte w umowach kredytu powiązanego z walutą CHF są niedozwolone, a o to jak rozliczyć nieważną umowę kredytową. Na kanwie spraw „frankowych” w orzecznictwie wykształciły się dwa rozwiązania – teoria salda zakładająca rozliczenie przez sąd nieważnej umowy kredytu w jednym postępowaniu, potrącając z urzędu kwotę udostępnionego kredytobiorcy kapitału z sumą ...

Opinia ekspercka o hodowli zwierząt futerkowych i uboju rytualnym

Prof. Artur Nowak-Far został poproszony przez Senat RP o opracowanie jednej z eksperckich opinii dotyczącej projektu Ustawy o ochronie zwierząt. Jego ekspertyza dotyczyła oceny skutków proponowanej regulacji, a także wskazania rozwiązań w innych państwach, które dotyczą ograniczenia hodowli zwierząt futerkowych, rekompensat wypłacanych hodowcom, a także międzynarodowych regulacji uboju rytualnego zwierząt...

Błąd medyczny w czasach pandemii

Czas epidemii COVID-19 to trudny czas dla wszystkich. Niedobory kadrowe , dłuższe niż standardowo dyżury pracowników medycznych, wpływają na szybsze tempo pracy i większe zmęczenie wśród personelu medycznego. Poprzez to pojawia się większe ryzyko popełnienia błędów medycznych. Definicję błędu medycznego można wysunąć z treści art. 4 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którym lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu ...