prawo

Proces obywatelki Szwecji

Proces obywatelki Szwecji, która na skutek zabiegu powiększenia piersi przeprowadzonego w 2010 r. w Pomorskim Centrum Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku, doznała rozległego uszkodzenia mózgu i znalazła się w stanie wegetatywnym, rozpoczął się w dniu 7 maja 2013 r. przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Powódkę z ramienia Kancelarii reprezentują r.pr. Krystyna Urbańska i adw. Paweł Sowa, domagając się od pozwanego odszkodowania, zadośćuczynienia, renty, pokrycia dalszych kosztów...

Wielki sukces obrońców

W dniu 26 kwietnia 2013 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie uniewinnił Mirosława Wądołowskiego burmistrza Helu od wszelkich zarzutów korupcyjnych. Sąd podzielił argumenty obrońców burmistrza - adwokatów Tomasza Kopoczyńskiego, Jarosława Warylewskiego i Jacka Potulskiego co do bezprawności działań CBA. Sąd wskazał, że nigdy po stronie M. Wądołowskiego nie doszło do żądania czy nawet oczekiwania łapówki. W pełni przyjęto argumenty obrony, że akcja specjalna prowadzona wobec burmistrza Helu już na jej starcie....

Wybrane aspekty problematyki używania oznaczenia „klinika” w nazwie przedsiębiorstwa

Wykorzystanie w obrocie gospodarczym nazwy „klinika” ogranicza ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, tj.), zwana dalej: „u.d.l.” Z art. 89 ust. 6 u.d.l. wynika bowiem, iż: „oznaczenia "klinika" albo "kliniczny" oraz "uniwersytecki" mogą używać wyłącznie udostępniający oraz jednostki organizacyjne udostępnione w trybie ust. 2 i 3...