prawo

Sukces Kancelarii przed Krajową Izbą Odwoławczą

W dniu 13 marca 2013 r. radca prawny Michał Glazik reprezentował klienta Kancelarii na rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą. Oferta klienta Kancelarii złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została wcześniej wybrana przez zamawiającego jako oferta najkorzystniejsza. Inny wykonawca ubiegający się o udzielenie tego zamówienia wniósł odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej...

Ogólny zarys cywilnej, dyscyplinarnej i zawodowej odpowiedzialności architekta

Specyfika pracy architekta, jako wykonującego wolny zawód, polega m.in. na wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku, Nr 243, poz. 1623 j.t.) za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz...

Sukces Kancelarii w Sądzie Najwyższym

W dniu 12 lutego 2013 r. przed Sądem Najwyższym sukcesem zakończył się spór prowadzony z ramienia Kancelarii przez r. pr. Przemysława Urbańskiego w imieniu jednej z firm ubezpieczeniowych z jej dwoma, byłymi wiceprezesami. Sąd Najwyższy uznał, że wiceprezesi muszą zwrócić otrzymane wcześniej, bardzo wysokie odprawy. W ustnych motywach rozstrzygnięcia sędzia Sądu Najwyższego Jerzy Kwaśniewski wskazał, że mimo prawomocnego...