prawo

Działania niewładcze organu stanowiącego a zadania jednostki samorządu terytorialnego – Czy w świetle ustawy o samorządzie gminnym rada gminy może apelować i oświadczać do woli?

Medialne nośne tematy będące przedmiotem debaty publicznej ostatnich miesięcy, cechując się zasadniczo znacznie podniesioną temperaturą sporu, przyniosły także niespodziewaną aktywność organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w zajmowaniu stanowisk, wydawaniu oświadczeń...

Kancelaria partnerem  konferencji

„Szanse i wyzwania stojące przed przedsiębiorcami w nowych państwach Unii Europejskiej”

EUROPEJSKIE FORUM REGIONALNE IBA