prawo

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie

Zgodnie z treścią art. 552 § 4 k.p.k. odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje w wypadku niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania. Niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie. Jak wskazują przedstawiciele doktryny, „niewątpliwa niesłuszność” tymczasowego aresztowania przejawia się w trzech postaciach: 1) gdy było ono zastosowane z obrazą przepisów rozdziału 28 kodeksu postępowania karnego niezależnie od rodzaju wydanego ...

Media – Biznes – Kultura 2015

Aplikanci naszej Kancelarii 8 października 2015 roku wzięli udział w tegorocznej edycji konferencji naukowej Media – Biznes – Kultura, organizowanej przez Uniwersytet Gdański. W ramach sesji „Media a rynek” przedstawili problemy dotyczące reklamy we współczesnych mediach. Apl. adw.Dominika Szumała wygłosiła referat na temat reklamy, w tym reklamy porównawczej, jako czynu nieuczciwej konkurencji. W ramach wystąpienia porównała regulacje ustawowe z najnowszym orzecznictwem sądowym...

Sposoby ustanowienia odrębnej własności lokali

W praktyce współwłasność zabudowanej nieruchomości z kilkoma niezależnymi fizycznie lokalami może okazać się niekomfortowa dla współwłaścicieli, zarówno pod względem korzystania, jak i potencjalnego obrotu swoim udziałem. Rozwiązaniem tej sytuacji może być ustanowienie odrędbnej własności lokali. Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.), określanej dalej jako: „u.o.p.”, usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić co do zasady ...