prawo

Obrót monetami błędnie  wybitymi a odpowiedzialność karna

W numerze 2 (81)/2013 r. kwartalnika Przegląd Numizmatyczny ukazał się artykuł adw. Jacka Potulskiego i apl. adw. Juliana Skelnika pt. „Legalność obrotu monetami błędnie wybitymi”. Autorzy wskazują na kontrowersje prawne wskazanej tematyki próbując znaleźć odpowiedź czy obrót monetami z błędem jest przestępstwem. A zagadnienie to jest bardzo ważkie, gdyż albo mamy tutaj do czynienia z czynem w pełni legalnym albo też ze zbrodnią zagrożoną kara pozbawienia wolności od lat 5 do lat 15 lub karą 25 lat pozbawienia...

Nergal uniewinniony

W dniu 3 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy w Gdyni uniewinnił Adama Darskiego, wokalistę grupy Behemoth. Obrońcą Nergala jest adwokat Jacek Potulski. Sąd podzielił argumenty obrony co do braku związku przyczynowego pomiędzy treściami przekazanymi na koncercie w klubie Ucho w Gdyni a pokrzywdzeniem osób niebędących uczestnikami koncertu. Z pewnością rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego stanowi wyraz ochrony wolności artystycznej i ma pośrednio znaczący wpływ na zakres swobody wypowiedzi w prawie polskim.

Czy wazektomia jest legalna?

Jest to pytanie szczególnie istotne w sytuacji, w której rozszerza się liczba placówek medycznych, w których jest ona dokonywana na życzenie pacjentów. Chodzi tutaj oczywiście o zabieg polegający na pozbawieniu mężczyzny funkcji prokreacyjnej poprzez przecięcie nasieniowodów bez upośledzenia jego zdolności do odbywania stosunków płciowych (w odniesieniu do kobiet również stosuje się chirurgiczne metody sterylizacji). Jest to zabieg odwracalny, aczkolwiek przywrócenie prokreacji jest z medycznego punktu widzenia trudniejsze, niż...