nieruchomości, inwestycje

Oferujemy Klientom kompleksowe doradztwo podczas całego procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem standardów FIDIC oraz reprezentację w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnych i sądowych. Specjalizujemy się w prawnej obsłudze inwestycji obejmujących budowę obiektów użyteczności publicznej (w szczególności obiektów sportowych), projektów developerskich, dróg, sieci stacji paliw oraz budynków biurowych. Doradztwo inwestycyjne obejmuje również:

  • reprezentację w postępowaniach dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego oraz innych postępowaniach dotyczących nieruchomości
  • analizę (badanie ksiąg wieczystych, rejestru gruntów) i uregulowanie stanu prawnego nieruchomości
  • przygotowanie i negocjowanie umów dotyczących sprzedaży nieruchomości, zarządzania nieruchomościami oraz umów z zakresu facility management
  • przygotowanie umów z zakresu finansowania przedsięwzięć oraz instrumentów ich zabezpieczenia