obsługa prawna wierzytelności

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną wierzytelności, w ramach której podejmujemy:

 

  • działania mające na celu zabezpieczenie interesów swoich Klientów na etapie zawierania umów z kontrahentami poprzez odpowiedni dobór środków zabezpieczenia skutecznego wykonania umów (hipoteka, zastaw, weksel itp.)
  • postępowanie polubowne (przedsądowe) zmierzające do nawiązania kontaktu z dłużnikiem w celu skłonienia go do dobrowolnego uregulowania należności, w tym podpisania ugody, umowy restrukturyzacyjnej lub dokumentów uznania zadłużenia wraz z karencją w jego spłacie
  • czynności windykacyjne zmierzające do wyegzekwowania należności od dłużników oraz przygotowanie dokumentacji dla potrzeb postępowania sądowego
  • postępowanie sądowe w celu uzyskania tytułu egzekucyjnego oraz zaopatrzenia go w klauzulę wykonalności
  • postępowanie egzekucyjne, podczas którego ściśle współpracujemy z organami egzekucyjnymi, dbając o to, by przejawiały one jak najwyższy poziom aktywności