prawo i postępowanie administracyjne

Zajmujemy się prowadzeniem spraw z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności w zakresie:

  • procesów budowlanych, w tym uzyskiwanie decyzji lokalizacyjnych organów administracji publicznej
  • zagospodarowania przestrzennego
  • ochrony środowiska
  • nieruchomości, w tym zwrotu wywłaszczonych nieruchomości
  • działalności koncesjonowanej i regulowanej