prawo rodzinne

Prowadzimy sprawy Klientów z zakresu szeroko rozumianego prawa rodzinnego, w szczególności sprawy:

  • o rozwód i o separację
  • o ustalenie kontaktów z dzieckiem
  • o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
  • o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa, uznanie dziecka
  • o przysposobienie
  • o ustanowienie kuratora, ustalenie opieki i powołanie opiekuna

 

Ponadto prowadzimy sprawy z zakresu majątkowego prawa rodzinnego (prowadzenie negocjacji i reprezentowanie Klientów) w szczególności w zakresie:

  • ustanowienia i zmiany wysokości alimentów
  • doradztwa w sporządzaniu majątkowych umów małżeńskich
  • ustanawiania sądowej lub notarialnej rozdzielności majątkowej
  • podziału majątku wspólnego małżonków

 

Współpracujemy z psychologami, terapeutami i mediatorami rodzinnymi, oferując Klientom kompleksowe wsparcie.