prawo sportowe

Świadczymy pomoc prawną w sprawach z zakresu sportu profesjonalnego poprzez:

  • opiniowanie i przygotowywanie umów z zawodnikami, trenerami i menadżerami
  • opiniowanie i przygotowywanie umów sponsoringowych
  • zastępstwo prawne przed sądami polubownymi o powszechnymi
  • bieżącą obsługę prawną klubów sportowych