prawo szkolnictwa wyższego

Zajmujemy się kompleksowym doradztwem prawnym w zakresie szkolnictwa wyższego, zwłaszcza poprzez:

  • bieżącą obsługę działalności szkół wyższych
  • rejestrację uczelni niepublicznych
  • tworzenie aktów prawa wewnętrznego (regulaminy, statuty, zarządzenia)
  • doradztwo z zakresu systemu pomocy socjalnej dla studentów