prawo upadłościowe i naprawcze

Oferujemy pomoc prawną zarówno wierzycielom, jak i podmiotom prowadzącym lub biorącym udział w postępowaniu sądowym (syndykom, nadzorcom sądowym), upadłym oraz podmiotom zagrożonym upadłością. Świadczymy usługi zwłaszcza w zakresie:

  • postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika
  • postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu
  • postępowania naprawczego w razie zagrożenia upadłością

 

Przygotowujemy:

  • wnioski o ogłoszenie upadłości
  • zgłoszenia wierzytelności
  • sprzeciwy do listy wierzytelności i reprezentowanie Klienta w postępowaniu
  • wnioski o wyłączenie z masy upadłości i reprezentowanie Klienta w postępowaniu
  • reprezentowanie wierzycieli w radach wierzycieli
  • zarzuty do planu podziału