własność przemysłowa

Zapewniamy:

  • doradztwo w zakresie uzyskiwania, zarządzania i utrzymywania praw wyłącznych (wzory użytkowe, patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe)
  • doradztwo w zakresie obrotu prawami własności przemysłowej
  • reprezentowanie Klientów w sporach sądowych dotyczących naruszeń praw własności przemysłowej lub czynów nieuczciwej konkurencji
  • doradztwo w sprawach ochrony oznaczeń geograficznych, nazw, domen internetowych
  • ochronę wynalazków biotechnologicznych
  • sporządzanie i opiniowanie umów, w wyniku których powstają projekty wynalazcze