Tadeusz Słobodzianek

Tadeusz Słobodzianek

 

TadeuszSlobodzianek2

TadeuszSlobodzianek3

TadeuszSlobodzianek4

 TadeuszSlobodzianek5

 TadeuszSlobodzianek6

 TadeuszSlobodzianek7

 TadeuszSlobodzianek8

 TadeuszSlobodzianek9

 TadeuszSlobodzianek10

 TadeuszSlobodzianek11

 TadeuszSlobodzianek12

 TadeuszSlobodzianek13

 TadeuszSlobodzianek14

 TadeuszSlobodzianek15

 TadeuszSlobodzianek16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gościem pierwszego spotkania w cyklu „Teatr to nie fikcja” był Tadeusz Słobodzianek − dramatopisarz, reżyser i producent, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Dramatycznego w Warszawie, założyciel powstałego w 2003 roku Laboratorium Dramatu, laureat Nagrody Nike za „Naszą klasę”.

   Po wstępie Pawła Dobrowolskiego, przedstawiającym założenia całego cyklu oraz sylwetkę Gościa, Tadeusz Słobodzianek opowiedział o genezie swojego najsłynniejszego dramatu – w tym o znaczeniu historii Białegostoku i Jedwabnego, o książkach Tomasza Grossa i Anny Bikont, jak również o teatrze Tadeusza Kantora. Paweł Dobrowolski porozmawiał też z Gościem o innym jego tekście, „Historii Jakuba”, dyskutując o prawie autora do fikcjonalizacji historii, a także o opowiadaniu dziejów żyjących jeszcze pierwowzorów postaci. Tadeusz Słobodzianek podzielił się także swoimi doświadczeniami z pracy z reżyserami oraz refleksjami na temat polskiej historii i mentalności.