Daniel Beauvois

Daniel Beauvois

 

DanielBeauvois2

DanielBeauvois3

DanielBeauvois4

 DanielBeauvois5

 DanielBeauvois6

 DanielBeauvois7

 DanielBeauvois8

 DanielBeauvois9

 DanielBeauvois

 DanielBeauvois11

 DanielBeauvois12

 DanielBeauvois13

 DanielBeauvois14

 DanielBeauvois15

 DanielBeauvois16

 DanielBeauvois17

 DanielBeauvois18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Prowadzący trzecie spotkanie ukraińskiego cyklu profesor Marek Wilczyński był wyraźnie poruszony, gdy przedstawiał kolejnego prelegenta. Był nim bowiem profesor Daniel Beauvois, francuski historyk i slawista, doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor francuskojęzycznej Historii Polski, a także prac wydanych po polsku: Wilno, polska stolica kulturalna zaboru rosyjskiego 1803-1832 i Trójkąt ukraiński 1795-1914.

   Profesor Beauvois poświęcił swój wykład nostalgicznym powrotom Polaków na Kresy - powrotom nieuwzględniającym ukraińskiej tożsamości. W pierwszej części wystąpienia usłyszeliśmy opowieść o ciągłym, wielowiekowym pogarszaniu się relacji między dworem a wsią na terenach nazywanych przez Polaków "Kresami", a także o mityzacji owych Kresów, zwłaszcza po upadku Rzeczypospolitej. Nasz Gość mówił z jednej strony o trwałości wizji wszechpolskiej w rodzimej polityce, z drugiej zaś - o utrwalaniu romantycznej, sielskiej wizji Kresów w literaturze i sztuce. problem ten nie zniknął, a wręcz uległ nasileniu po roku 1989 wraz z falą "kresomanii" oraz powrotem do stereotypów w badaniach historycznych. Głównie współczesności właśnie poświęcona była dyskusja, w której Profesor krytycznie ustosunkował się do pojęcia "polityki historycznej" w ogóle, a w szczególności do takiej jej koncepcji, która wypiera trudne epizody z historii narodu i chce oprzeć się wyłącznie na "pozytywnych faktach".