Jarosław Hrycak

Jarosław Hrycak

 

JaroslawHrycak2

JaroslawHrycak3

JaroslawHrycak4

 JaroslawHrycak5

 JaroslawHrycak6

 JaroslawHrycak7

 JaroslawHrycak8

 JaroslawHrycak9

 JaroslawHrycak10

 JaroslawHrycak11

 JaroslawHrycak12

 JaroslawHrycak13

 JaroslawHrycak14

 JaroslawHrycak15

 JaroslawHrycak16

 JaroslawHrycak17

 JaroslawHrycak18

 JaroslawHrycak19

 JaroslawHrycak20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   W środę 6 kwietnia 2016 roku – w drugą rocznicę wybuchu wojny na Ukrainie − odbyło się czwarte już spotkanie z cyklu „Ukraińskie horyzonty”. Prowadząca je profesor Marta Koval przedstawiła na wstępie sylwetkę naszego Gościa, którym był jeden z najwybitniejszych współczesnych historyków ukraińskich, Jarosław Hrycak – profesor Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, działacz społeczny, komentator polityczny, eseista, wykładowca wielu europejskich i amerykańskich uczelni, autor licznych książek, w tym czterech wydanych po polsku. Profesor Hrycak zaproponował refleksję o aktualnej sytuacji politycznej na Ukrainie, pytając: „Czy jest sens w tym nonsensie?”

   Jak stwierdził, na Ukrainie dzieje się obecnie zbyt wiele i zbyt szybko. Nazywając sytuację na Ukrainie „największą porażką Putina” – jedynego dziś antybohatera Ukrainy – profesor Hrycak przedstawił ważne statystyki, świadczące o przemianach społecznych u naszego wschodniego sąsiada i zarazem ukazujące główne wyzwania, jakie stoją dziś przed ukraińskim narodem. Za najważniejsze z nich uznał modernizację, która staje się możliwa dzięki młodemu pokoleniu, klasie średniej oraz społecznościom wielkomiejskim. Autor Historii Ukrainy podkreślił, że tamtejsze społeczeństwo jest lepsze niż państwo i mówi praktycznie jednym głosem na temat walki z korupcją oraz zbliżenia z Europą. Jedyne czego Ukrainie brakuje, to klasa polityczna gotowa przeprowadzić gruntowne reformy. Profesor Hrycak wraz z Martą Koval podkreślili też – już w czasie dyskusji – że kwestia języka jest na Ukrainie drugorzędna w zestawieniu z tak fundamentalnymi czynnikami, jak stosunek do demokracji czy poczucie narodowej tożsamości.