Taras Wozniak

Taras Wozniak

 

TarasWozniak2

TarasWozniak3

TarasWozniak4

 TarasWozniak5

 TarasWozniak6

 TarasWozniak7

 TarasWozniak8

 TarasWozniak9

 TarasWozniak10

 TarasWozniak11

 TarasWozniak12

 TarasWozniak13

 TarasWozniak14

 TarasWozniak15

 TarasWozniak16

 TarasWozniak17

 TarasWozniak18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Cykl poświęcony Ukrainie zainicjowało spotkanie z Tarasem Wozniakiem – kulturoznawcą, filozofem, komentatorem politycznym, tłumaczem i redaktorem pisma „JI”. Prowadzący spotkanie profesor Marek Wilczyński podkreślił też zasługi Tarasa Wozniaka na płaszczyźnie relacji polsko-ukraińskich oraz promocji literatury i kultury polskiej w Ukrainie. Nasz Gość podkreślił skądinąd użycie przyimka „w” w odniesieniu do Ukrainy – użycie, jak to określił, „politycznie poprawne” i znaczące.

   Na wstępie wykładu Taras Wozniak przedstawił trzy funkcjonujące w medialnym obiegu wersje tego, co dzieje się w Ukrainie: wersje te mówią o walce klasy średniej z oligarchami, o wojnie domowej oraz o rosyjskiej interwencji. Według niego natomiast Majdan był wynikiem tego, że Wiktor Janukowycz chciał przejść od oligarchicznego modelu państwa do modelu putinowskiego, podczas gdy klasa średnia dążyła do demokratyzacji Ukrainy. Proces ten należy jednak rozpatrywać na szerszym tle geopolitycznym, odwołując się aż do sytuacji z końca XIX wieku oraz kolejnych przemian i frontów w polityce światowej – zwłaszcza tej, którą prowadzą wielkie mocarstwa. W tym świetle wojna w Donbasie okazuje się tylko drobnym elementem wielkiej gry Putina, odcinkiem szerokiego frontu obejmującego granicę między Europą i Azją. Podczas dyskusji Taras Wozniak omówił jeszcze sytuację wewnętrzną w Ukrainie, wskazał na rolę Rosji w dezintegracji Europy, a także przedstawił możliwe scenariusze dla wciąż będącego w stanie wojny Donbasu.