Jan Skórzyński

Jan Skórzyński

 

JanSkorzynski2

JanSkorzynski3

JanSkorzynski4

 JanSkorzynski5

 JanSkorzynski6

 JanSkorzynski7

 JanSkorzynski8

 JanSkorzynski9

 JanSkorzynski10

 JanSkorzynski11

 JanSkorzynski12

 JanSkorzynski13

 JanSkorzynski14

 JanSkorzynski15

 JanSkorzynski16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Wykład, od którego rozpoczął się cykl przygotowany przez Jerzego Sosnowskiego, wygłosił Jan Skórzyński – historyk, profesor w Collegium Civitas, publicysta w „Przeglądzie Katolickim”, „Tygodniku Solidarność” i tygodniku „Spotkania”, wieloletni redaktor „Rzeczpospolitej”, autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i książek o najnowszej historii Polski, m.in. Krótkiej historii Solidarności 1980-1989. Po wygłoszonym przez Jerzego Sosnowskiego słowie wstępnym, dotyczącym głównie pojęcia mitu, profesor Skórzyński pochylił się w swoim wystąpieniu nad mitem, który streścił frazą: „Cały naród był w opozycji”. Nasz Gość szczegółowo, z socjologicznego punktu widzenia, omówił formy sprzeciwu wobec komunizmu w Polsce, ich ewolucję oraz rozmaite postawy wobec systemu, podkreślając, że PRL nie była państwem totalitarnym. Profesor Skórzyński przypomniał, że głównymi źródłami oporu były: Kościół katolicki, robotnicy oraz inteligencja i to tam kiełkowały idee, które do pewnego stopnia doprowadziły do obalenia systemu. Zarazem jednak – jak wykazał Profesor – władze komunistyczne cieszyły się w czasach PRL stałym poparciem, Solidarność zaś, według badań socjologów (których wiarygodność podważali słuchacze w czasie dyskusji), budziła sporą nieufność.