W ostatnich dniach września 2014 roku w Dworku Sierakowskich odbyły się trzy spotkania w ramach mikrocyklu „Między polityką a filozofią”. Jeśli ktoś sądził, że przedrostek „mikro” oznaczać miał małą skalę przedsięwzięcia, to z błędu musiał go wyprowadzić zestaw prelegentów, którymi były gwiazdy polskiej nowej humanistyki: Adam Lipszyc, Andrzej Leder i Grzegorz Jankowicz. Określenie „mikrocykl” odnosiło się wyłącznie do krótkości, czyli w gruncie rzeczy do intensywności cyklu: wszystkie trzy spotkania zmieściły się bowiem w jednym tygodniu.

   Pierwszym gościem był znany już publiczności „TeKi refleksji” Adam Lipszyc. Przypomnijmy dla porządku: filozof, eseista, tłumacz, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, wykładowca Collegium Civitas, stażysta na Oksfordzie oraz w wiedeńskim Instytucie Nauk o Człowieku, laureat nagrody „Literatury na Świecie” za książkę Ślad judaizmu w filozofii XX wieku oraz Nagrody Literackiej Gdynia za Sprawiedliwość na końcu języka. Czytanie Waltera Benjamina.

   Po wcześniejszym wykładzie o Freudzie, tym razem profesor Lipszyc opowiedział słabo znaną, a niezwykle fascynującą historię Jakuba Franka i ruchu frankistowskiego. Założona w XVIII wieku, a istniejącą przez długi czas (być może i do dzisiaj) żydowska sekta frankistów i jej losy stały się dla naszego Gościa kanwą, na której oparł swoją wizję „Alterpolonii” – innego odczytania losów Polski właśnie przez pryzmat frankizmu i szerzej: nieortodoksyjnej myśli żydowskiej. Kontrowersyjne życie samego Franka i jego ekscentryczne dzieła stały się impulsem do osobliwej apologii, w której podstawową wartością jest rozszczelnienie ustalonych, zdawałoby się, struktur i otwarcie myśli na możliwości, jakie daje frankistowska, mesjańska koncepcja żydowskiego zbawienia na polskiej ziemi.

 

AdamLipszyc4

AdamLipszyc5

AdamLipszyc6

AdamLipszyc7

 

AdamLipszyc8

AdamLipszyc9

AdamLipszyc10

AdamLipszyc11

 

 AdamLipszyc12

AdamLipszyc13 

AdamLipszyc14