„Antykryminalna rewolucja i wojna antykolonialna. Dwa lata walki o niepodległość Ukrainy”: tak brzmiał pełny tytuł wykładu Andrija Pawłyszyna – historyka, pracownika naukowego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, dziennikarza, komentatora politycznego i tłumacza literatury polskiej na język ukraiński. Spotkanie poprowadzone przez profesora Marka Wilczyńskiego było też zwiastunem zaplanowanego na kolejny rok cyklu wykładów poświęconych sprawom Ukrainy.

   Andrij Pawłyszyn zaczął swoją opowieść od wspomnienia o przyjaciołach, którzy stracili życie w czasie walk o Majdan, a także od zaznaczenia różnic między rewolucją w Ukrainie w roku 2004 oraz tą o dziesięć lat późniejszą. Polecił też słuchaczom kilku autorów, których warto czytać, by dowiedzieć się o Ukrainie rzeczy najistotniejszych – a tym samym należycie przygotować się do przyszłorocznego cyklu. Gość Kancelarii podkreślił bowiem, że Ukrainy nie da się zrozumieć bez zrozumienia komplikacji, w jakich powstawała jako wolne państwo. Zwrócił również uwagę na etniczną i narodową złożoność współczesnej Ukrainy, by przejść następnie do nakreślenia politycznej sytuacji naszego wschodniego sąsiada – głównych partii politycznych, konfliktu z Rosją, statusu prezydenta i znaczenia porozumień mińskich. W dyskusji Andrij Pawłyszyn przedstawił swój punkt widzenia na sprawę Donbasu, sytuację w armii i toczącą się wojnę informacyjną. Postarał się również przybliżyć słuchaczom życie codzienne w Ukrainie: poziom życia, problemy społeczne i gospodarcze, a także stosunek obywateli do zachodzących przemian.

 

AndrijPawlyszyn4

AndrijPawlyszyn5

AndrijPawlyszyn6

AndrijPawlyszyn7

 

AndrijPawlyszyn8