Krótkim, acz emocjonującym odejściem od trwającego wciąż cyklu ukraińskiego było spotkanie, które odbyło się w sobotę 2 kwietnia 2016 roku. Gościem był bowiem wybitny twórca teatralny i filmowy Andrzej Seweryn – wieloletni aktor paryskiej Comédie Française, a obecnie dyrektor naczelny Teatru Polskiego w Warszawie. Spotkanie poprowadził jego przyjaciel, doktor Tomasz Stróżyński, przywoławszy na wstępie rozliczne osiągnięcia naszego Gościa i jego znaczenie dla polskiej i europejskiej kultury. Zastanawiając się nad tytułowym pytaniem „Po co nam klasyka?”, Andrzej Seweryn odwołał się w swoim wystąpieniu do swoich przebogatych doświadczeń jako aktora, reżysera i dyrektora teatru. Przywoływane anegdoty i wspomnienia miały na celu uświadomić publiczności rolę rzemiosła w sztuce teatralnej, a także wielką wagę klasycznych tekstów, oczytywanych z pietyzmem i poszanowaniem dla ich pierwotnego kształtu. Andrzej Seweryn upomniał się o pluralizm w teatrze i przypomniał o konieczności istnienia instytucji prezentujących taką właśnie wizję sztuki. W żywej dyskusji, wciąż olśniewając publiczność swoim aktorskim kunsztem, opowiedział między innymi o swoim zetknięciu z Jerzym Grotowskim, o roli w filmie „Prymas”, a także o najważniejszych jego zdaniem współczesnych tekstach teatralnych.

 

AndrzejSeweryn4

AndrzejSeweryn5

AndrzejSeweryn6

AndrzejSeweryn7

 

AndrzejSeweryn8

AndrzejSeweryn9

AndrzejSeweryn10

AndrzejSeweryn11

 

AndrzejSeweryn12

AndrzejSeweryn13

AndrzejSeweryn14

AndrzejSeweryn15

 

AndrzejSeweryn16

AndrzejSeweryn17

AndrzejSeweryn18