Tak jak każdy cykl w ramach „TeKi refleksji”, tak i seria o ekfrazie zakończyła się mocnym akcentem. Naszym gościem był profesor Andrzej Skrendo − historyk i teoretyk literatury, krytyk, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego, badacz twórczości Tadeusza Różewicza, także inspiracji malarskich w tej poezji, autor takich książek, jak: Poezja Modernizmu. Interpretacje (2005), Przodem Różewicz (2012), a także redaktor Wyboru poezji Tadeusza Różewicza dla „Biblioteki Narodowej” (2016). Mocnym akcentem było już stwierdzenie Profesora, że nie istnieje ekfraza jako gatunek, a jedynie ekfrastyczność tekstów. Efektowna prezentacja wizualna na temat ekfrastyczności w dziele Tadeusza Różewicza podkreśliła jeszcze sugestywność uwag naszego Gościa, który przedstawił wielokontekstową opowieść o jednym z największych polskich poetów. Przywołał między innymi jego przyjaźń z Jerzym Nowosielskim, zinterpretował wiersz pod tytułem „Szał” w odniesieniu do innych utworów poświęconych obrazowi Podkowińskiego, a także odczytał „Zwierciadło” w świetle twórczości Rembrandta. Nie mogło zabraknąć również teoretycznej refleksji nad ekfrastycznością, stanowiącej znakomite dopełnienie całego cyklu profesor Czermińskiej.

 

więcej...