Ostatnie spotkanie z cyklu „TeKa refleksji” w roku akademickim 2014/2015 odbyło się 22 czerwca – tradycyjnie w Dworku Sierakowskich. Poświęcone było „Aktualnym i nieaktualnym wątkom przesłania «Kultury» paryskiej” i przeprowadzone zostało w formie dyskusji dwóch znamienitych rozmówców. Basil Kerski − menedżer kultury, politolog i eseista, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności i redaktor naczelny „Magazynu Polsko-Niemieckiego DIALOG” – pytał profesora Andrzeja Stanisława Kowalczyka z Uniwersytetu Warszawskiego, historyka literatury, eseistę i edytora, o kwestie związane z jego ostatnią książką, Weną do polityki. O Giedroyciu i Mieroszewskim, opublikowaną przez wydawnictwo „Więź”.

   Jak wyznał Profesor, książka planowana była pierwotnie jako biografia Jerzego Giedroycia, lecz ostatecznie objęła głównie działalność Instytutu Literackiego – stąd też drugi bohater pracy, Juliusz Mieroszewski. Andrzej Kowalczyk przypomniał postacie obu autorów, w tym ewolucję poglądów Redaktora – od ksenofobicznych pism przedwojennych, przez działalność w czasie wojny, aż po epokę Maisons-Laffitte. Słuchacze poznali też główne zarysy działalności innych członków Instytutu: Zofii i Zygmunta Hertzów, Marii Czapskiej oraz Józefa Czapskiego. Profesor Kowalczyk przedstawił też osobisty obraz Giedroycia, jego wyjątkowy talent redaktorski oraz kulturalne oddziaływanie jego środowiska, lecz zachęcony przez Basila Kerskiego skupił się przede wszystkim na politycznym znaczeniu Instytutu oraz na politycznej spuściźnie Giedroycia dzisiaj – w polityce polskiej i europejskiej.

 

AndrzejStanislawKowalczyk4

AndrzejSt.Kowalczyk/AndrzejStanislawKowalczyk

AndrzejSt.Kowalczyk/AndrzejStanislawKowalczyk

AndrzejSt.Kowalczyk/AndrzejStanislawKowalczyk

 

AndrzejSt.Kowalczyk/AndrzejStanislawKowalczyk

AndrzejSt.Kowalczyk/AndrzejStanislawKowalczyk

AndrzejSt.Kowalczyk/AndrzejStanislawKowalczyk

AndrzejSt.Kowalczyk/AndrzejStanislawKowalczyk11

 

 AndrzejSt.Kowalczyk/AndrzejStanislawKowalczyk12

AndrzejSt.Kowalczyk/AndrzejStanislawKowalczyk13 

AndrzejSt.Kowalczyk/AndrzejStanislawKowalczyk14 

 AndrzejSt.Kowalczyk/AndrzejStanislawKowalczyk15

 

 AndrzejSt.Kowalczyk/AndrzejStanislawKowalczyk16

 AndrzejSt.Kowalczyk/AndrzejStanislawKowalczyk17