23 listopada 2011 roku pracownicy Kancelarii oraz jej goście mogli wysłuchać wykładu poświęconego architekturze okresu międzywojennego. Doktor habilitowany Andrzej Szczerski, historyk i krytyk sztuki, wykładowca w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor książki Modernizacje. Sztuka i architektura w nowych państwach Europy Środkowo-Wschodniej 1918-1939, skupił się w swoim wystąpieniu – okraszonym jak zawsze dociekliwymi pytaniami publiczności – na miejscu, jakie w tym modernistycznym pejzażu zajmuje Gdynia. Według niego nasze miasto stało się przestrzenią, w której modernizacja okazała się nie utopijnym projektem, ale rzeczywistością i spełnieniem nadziei epoki zdominowanej przez „wielkie narracje” postępu i nowoczesności. Andrzej Szczerski podkreślał jednak specyficzny wymiar gdyńskiej modernizacji, wynikający z warunków, w jakich budowano miasto i port. Dla miasta, wyraźnie nastawionego na przyszłość, istotne było też odnalezienie źródeł swojego rozkwitu w zinterpretowanej na nowo tradycji. Dzięki temu gdyński modernizm uniknął awangardowego radykalizmu, a nowe formy ceni się do dziś za ich funkcjonalność i estetykę, wyrażającą nowoczesną tożsamość miasta. Z wszystkimi tymi ideami mieliśmy okazję zapoznać się także naocznie, kontemplując kolejne slajdy przygotowanej przez doktora Szczerskiego prezentacji, w której nie zabrakło także innych przykładów na nowo odkrywanej literatury lat trzydziestych z Europy Wschodniej i krajów nadbałtyckich.