13 lutego 2013 roku Kancelaria Tomasz Kopoczyński wraz z gośćmi przeniosła spotkanie z cyklu TeKa refleksji do nowego miejsca: legendarnego Dworku Sierakowskich w Sopocie przy ulicy Czyżewskiego. Okazja po temu była szczególna, gdyż tego wieczoru wysłuchaliśmy nie tylko wykładu, lecz także koncertu fortepianowego. Gościem Kancelarii była bowiem dr Anna Chęćka-Gotkowicz − adiunkt w Zakładzie Estetyki i Filozofii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, pianistka, absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku, uczennica francuskiego wirtuoza Bernarda Ringeissena i autorka książki Dysonanse krytyki. O ocenie wykonania dzieła muzycznego oraz świeżo wydanej rozprawy Ucho i umysł. Szkice o doświadczaniu muzyki.

Wystąpienie dr Chęćki-Gotkowicz składało się zatem z dwóch części. Pierwsza była teoretycznym odczytem na temat zmysłowego doznawania muzyki oraz znaczeń w utworze muzycznym. Mówiąc o doświadczaniu muzyki i przeżyciu estetycznym, autorka Dysonansów krytyki starała się zachęcić publiczność do osobistego słuchania, a jednocześnie uwolnić nas od przymusu rozumienia muzyki, jej zdaniem niekiedy szkodliwego w codziennym odbiorze. Zawarte w tytule książki połączenie – „ucho i umysł” – nawiązując do klasycznej książki Merleau-Ponty’ego trafnie oddaje proponowaną przez dr Chęćkę-Gotkowicz koncepcję odbioru muzyki, tyleż umysłową, co cielesną.

Mogliśmy się o tym naocznie („nausznie”) przekonać w drugiej części jej wystąpienia, kiedy to jako pianistka zasiadła przy dworkowym fortepianie, by zagrać, a następnie objaśnić (wciąż grając) dwa utwory: Fantazję c-moll Mozarta oraz Sonatę fortepianową B-dur Schuberta. Rozkładając te dzieła na czynniki pierwsze, Anna Chęćka-Gotkowicz z wirtuozerią ukazała zawarte w nich narracje, tłumaczac zarazem kluczowy w muzyce mechanizm tworzenia emocji przy pomocy dźwięków. Mieliśmy tym samym szansę wejść niejako w głąb, w samo serce muzyki, by bogatsi o to doświadczenie powrócić do niewątpliwie innego już – dzięki temu spotkaniu – słuchania muzyki, uchem i umysłem.