28 maja 2014 roku spotkania z cyklu Teka Refleksji po dłuższej przerwie ponownie zawitały do Sali Konferencyjnej Chipolbroku. Okazją po temu było spotkanie z wybitnym fotografem i krytykiem sztuki, Bogdanem Konopką. Mieszkający w Paryżu autor licznych indywidualnych wystaw i laureat wielu prestiżowych nagród wygłosił wykład pod tytułem Oswajanie świata.

   Wykład był właściwie przejmującą opowieścią o tytułowym oswajaniu świata za pomocą fotografii – niemal bez wyjątku czarno-białej, utrwalającej to, co przeznaczone zniszczeniu. Fotografia jest więc dla Bogdana Konopki sposobem życia, bycia w świecie, wreszcie – patrzenia i opowiadania. Działania te rozgrywają się nierzadko w podróżach – po Europie, ale i Chinach, z których relację mogliśmy obejrzeć na podstawie zdjęć z niedawno wydanego albumu. Paryski fotograf przedstawił też prace z drugiego czasowego bieguna swojej twórczości, a mianowicie ze spędzonych jeszcze w Polsce lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, których ślady, zatrzymane obiektywem, urzekają dziś głębią i autentycznością. Szarość fotografii, skupiająca w sobie – jak podkreśla Autor – wszystkie barwy, unaocznia na fotografiach Konopki przemiany świata, jego powolną, a niekiedy zbyt szybką metamorfozę, dla której sztuka fotograficzna okazuje się najlepszym medium. Zapytany w dyskusji o swój stosunek do fotografii cyfrowej, Bogdan Konopka podkreślił jej zalety, ale i zasadniczą odmienność od fotografii analogowej, której głębię w sposób fizyczny i widoczny dla oka uosabia grubość fotograficznego papieru.

 

BogdanKonopka4

BogdanKonopka5

BogdanKonopka6

BogdanKonopka7

 

BogdanKonopka8

BogdanKonopka9

BogdanKonopka10

BogdanKonopka11

 

 BogdanKonopka12

BogdanKonopka13 

BogdanKonopka14 

 BogdanKonopka15

 

 BogdanKonopka16

 BogdanKonopka17