Bogumiła Toczyska odwiedziła Kancelarię w dniu 3 grudnia 2010 roku. Autorka monografii "Głośno i wyraźnie, 9 lekcji dobrego mówienia” dała pracownikom i gościom Kancelarii lekcję estetyki słowa, wskazała na istotne i ważne problemy współczesnej mowy, w sposób szczególny skupiając się na wypowiedziach prawników. Wychodząc od ogólnych zasad wypowiedzi ustnych nasz gość w niezwykle barwny i czytelny sposób uczył nas podstawowych ćwiczeń logopedycznych, omawiał zasady właściwego oddechu czy też wskazywał na najpoważniejsze błędy w wypowiedziach ustnych. Była to wiedza z jednej strony intuicyjna, z drugiej – niezwykle specjalistyczna, jej wdrożenie w praktyce osób operujących słowem bardzo usprawnia wypowiedź, profesjonalizuje ją i nadaje jej formę bardziej przyjazną dla użytkownika. Z pewnością 2 godziny spędzone z Bogumiłą Toczyską były czasem bardzo owocnej nauki dla wszystkich obecnych.