30 września 2011 roku do Kancelarii zawitał publicysta, eseista, a ostatnio felietonista „Krytyki Politycznej”, Cezary Michalski. Wychodząc od pytania, czy polskie państwo przeżyje globalizację, autor Ministerstwa prawdy snuł rozważania na temat kryzysu polskiego państwa i polskiej polityki „narodowej”. Czy jesteśmy w Polsce ideowo i intelektualnie właściwie przygotowani do postawienia problemu odpowiedzialności za kraj i sformułowania odpowiedzi? Czy państwo narodowe i polityka narodowa powinny w ogóle przetrwać w rynkowej globalizacji, czy są wartością uniwersalną, czy jedynie historycznym, lokalnym narzędziem w dyspozycji politycznej wspólnoty, które może być zastąpione (do jakiego stopnia?) bardziej uniwersalnymi narzędziami politycznymi w rodzaju Unii Europejskiej, innych istniejących już politycznych instytucji ponadnarodowych czy „rządu światowego”? Tłem dla tych i innych rozważań naszego Gościa była długa historia polskiego społeczeństwa i polskiej inteligencji. Przywołując nazwisko Stanisława Brzozowskiego, Cezary Michalski wskazał na możliwość istnienia w polskim dyskursie politycznym myślenia realistycznego, wolnego od fantazmatów o obronie wielkiej Rzeczpospolitej. W dyskusji ciężar przeniósł się w sposób naturalny na wydarzenia bieżące, w tym na felietonistyczną działalność Gościa, który zapewnił o swojej niezłomności w odchodzeniu od śmiertelnej powagi na rzecz prowokatorskiego, wyzwolicielskiego błazeństwa.