Prowadzący trzecie spotkanie ukraińskiego cyklu profesor Marek Wilczyński był wyraźnie poruszony, gdy przedstawiał kolejnego prelegenta. Był nim bowiem profesor Daniel Beauvois, francuski historyk i slawista, doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor francuskojęzycznej Historii Polski, a także prac wydanych po polsku: Wilno, polska stolica kulturalna zaboru rosyjskiego 1803-1832 i Trójkąt ukraiński 1795-1914.

   Profesor Beauvois poświęcił swój wykład nostalgicznym powrotom Polaków na Kresy - powrotom nieuwzględniającym ukraińskiej tożsamości. W pierwszej części wystąpienia usłyszeliśmy opowieść o ciągłym, wielowiekowym pogarszaniu się relacji między dworem a wsią na terenach nazywanych przez Polaków "Kresami", a także o mityzacji owych Kresów, zwłaszcza po upadku Rzeczypospolitej. Nasz Gość mówił z jednej strony o trwałości wizji wszechpolskiej w rodzimej polityce, z drugiej zaś - o utrwalaniu romantycznej, sielskiej wizji Kresów w literaturze i sztuce. problem ten nie zniknął, a wręcz uległ nasileniu po roku 1989 wraz z falą "kresomanii" oraz powrotem do stereotypów w badaniach historycznych. Głównie współczesności właśnie poświęcona była dyskusja, w której Profesor krytycznie ustosunkował się do pojęcia "polityki historycznej" w ogóle, a w szczególności do takiej jej koncepcji, która wypiera trudne epizody z historii narodu i chce oprzeć się wyłącznie na "pozytywnych faktach".

 

 

więcej...