20 czerwca 2012 roku gościem Kancelarii był Daniel Passent – żywa legenda polskiej publicystyki, wieloletni redaktor pisma „Polityka”. Zaszczyt i przyjemność mieliśmy tego dnia podwójną, gdyż na sali zasiadła również Marta Dobromirska-Passent, kierująca Fundacją Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej. Wykład wybitnego felietonisty osnuty był wokół jego ostatniej książki Passa, w której autor z właściwą sobie swadą opowiada o własnym życiu na tle przemian politycznych i kulturalnych w czasach PRL oraz w wolnej Polsce. Najwięcej miejsca poświęcił Daniel Passent epoce swojego dzieciństwa i młodości: studiom w Związku Radzieckim i pierwszym krokom w świecie dziennikarstwa. Mieliśmy okazję dowiedzieć się, jak od wewnątrz wyglądała prasowa rzeczywistość, jak przemyślnych strategii – z uwagi na działanie cenzury – wymagało od ówczesnych redaktorów prowadzenie pisma oraz przed jakimi moralnymi dylematami musieli oni stawać, chcąc dbać o zawodową rzetelność. Wszystko to podane zostało z charakterystyczną dla naszego Gościa pasją, poczuciem humoru i olbrzymią dawką autoironii.